Start

Expandera i Norrbotten AB (publ.)

är ett regionalt, privat initierat riskkapitalbolag etablerat 2015.

 

 

Expandera investerar i små och medelstora företag som har potential, vill och kan utvecklas.

Såväl företag i tidig fas som mogna företag ingår i Expanderas målgrupp. Expanderas syfte är

att genom ett aktivt ägande skapa lönsamhet och tillväxt i portföljbolagen och därigenom även

bidra till utvecklingen i Norrbotten.

 

Ägare av Expandera är fyrtio samhällsintresserade och engagerade entreprenörer med

en bred och djup förankring i regionen. Utmärkande för Expandera är att, förutom ägarkapital,

tillför Expandera företagen ägarnas samlade kunskaper, erfarenhet och nätverk.

 

Härmed inbjuds nya delägare att köpa aktier i Expandera. Nyemissionen är öppen till 2017-11-11. Med ett delägarskap får man se sitt investerade kapital växa, får följa intressanta norrbottniska företag och får tillgång till ett unikt företagarnätverk.

 

 

Välkommen som delägare i Expandera!

 

 

EN INVESTERING GÅR TILL SÅ HÄR

 

Expandera söker företag med vilja och förmåga till tillväxt, och även företag med generationsskiftesproblematik. Läs mer..

 

 

ERBJUDANDE TILL INVESTERARE

 

Investerare i Expandera i Norr AB ges möjlighet att exponera sig mot Norrbottniska kvalitetsföretag... Läs mer..

 

 

 

Expandera i Norrbotten AB

556865-6192

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

972 38 Luleå

Postadress

Storgatan 11

972 38 Luleå

Webdesign by Kogit Design