Organisation & styrelse

Styrelseledamöter

Staffan Ruuth

Ordförande


Josefine Åhl

Ledamot


Gunnar Axheim

Vice ordförande

Erik Lundström

SuppleantIrma Perdahl

Ledamot


Rikard Paulsson

Ledamot


Adjungerade till styrelsen och Valberedningen

Lars KarbinAnnika HögströmErik SandbergVD, Investeringsansvarig

Jan-Ola Lomgren