Investeringsprocess

Investeringsprocess


Expandera söker företag med vilja och förmåga till tillväxt.


Första fasen: Vi börjar med ett förutsättningslöst möte med aktuellt företag. Om företaget är intressant för oss går vi vidare i en bedömnings- och värderingsfas.


Andra fasen: Vi utser nu en ”investment manager” (IM) som bedömer med hjälp av analysverktyg och personliga kontakter om Expandera i Norrbotten AB skall investera i bolaget.


Tredje fasen: Om IM förordar en investering går ärendet till styrelsen för slutgiltigt beslut.


Om Expandera i Norrbotten AB avstår från investering tillför vår dialog och process värdefull kunskap för det aktuella företagets fortsatta verksamhet.


Expandera i Norrbotten AB genomför möten med pitchar, dit alla delägare får anmäla sitt intresse att delta. Dessa möten planeras två gånger per år och deltagande företag får presentera sig för investerare med syfte att hitta framtida samarbete.